หน้าหลัก


สินค้า


สมัครสมาชิก


บทความ


ติดต่อเรา


ภาษาไทย

หน้าหลัก > บทความ > ใบปลิว แผ่นพับ บัตรสนเท่ห์

เรื่อง : ใบปลิว แผ่นพับ บัตรสนเท่ห์

บทความและสาระความรู้ เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ


เขียนโดย ชลธี ตะพัง ( เขียนเมื่อ - 31 March 2015 )

ผู้เข้าชม : 2556 คน

ใบปลิว คือสิ่งพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าที่มีเนื้อหาสาระเรื่องเดียวประเด็นเดียว เช่น ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ รวมทั้งคำแถลงการณ์ ในทางการเมืองใบปลิวถูกใช้เป็นเครื่องเปิดโปงโจมตีพรรคการเมืองหรือฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเสียหายโดยตั้งใจ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบหรือเปิดประเด็นในสังคม ในทางราชการใบปลิวมีอีกชื่อคือ บัตรสนเท่ห์หรือข้อร้องเรียน เป็นเหมือนจดหมายที่ถูกส่งไปถึงผู้มีตำแหน่งสูงกว่า เพื่อรับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกน้องในสายงานหรือในองค์กรที่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริตเสื่อมเสียโดยมิชอบ โดยมีข้อความนำไปสู่วัตถุประสงค์ชัดเจน คือ เปิดโปง ประจาน ร้องเรียน กล่าวหา การว่ากล่าวให้ร้าย ให้ได้รับความเสียหาย แล้วทิ้งไว้ให้ผู้คนอื่นทั่วไปได้อ่าน เพื่อเป็นการประจาน หรือเปิดโปงบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหา รูปแบบของบัตรสนเท่ห์จะไม่ลงชื่อผู้เขียน หรือลงชื่อสมมุติแทน โดยมาเกิดจากการไม่ได้รับความยุติธรรม


ในช่วงสมัยสงครามเย็น (Cold War / พ.ศ. 2490-2534) เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมืองต่างกัน เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียต เรียกว่า ค่ายตะวันออกซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า ค่ายตะวันตก ซึ่งปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แข่งขันในด้านการสะสมอาวุธ เทคโนโลยีอวกาศ การจารกรรม เศรษฐกิจ และทำสงครามผ่านสงครามตัวแทน

สงครามเย็นเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ฝ่ายต่างแข่งขันกัน โดยพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม โดยประเทศมหาอำนาจจะไม่ทำสงครามกันโดยตรง แต่จะสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทน (Proxy War) เหตุที่เรียก สงครามเย็น เนื่องจากเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจ โดยใช้จิตวิทยา...ใบปลิว คือ อาวุธทรงอานุภาพทำลายล้างสูง มากยิ่งกว่า อาวุธปรมาณู, อาวุธชีวภาพ, อาวุธเคมี รวมไปถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี เพราะสามารถทำลายความเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามเพื่อมาสนับสนุนฝ่ายตนเองจนได้รับชัยชนะในสงครามทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อนึ่ง มีเรื่องเล่ากันว่า...สมัยสงครามเวียตนาม ผู้บัญชาการกองทัพบกทหารเวียตนามเหนือ ได้กระจายใบปลิวซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญว่า หากปะทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายถ้าพวกทหารที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะ ๆ และมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นคือทหารอเมริกัน หากปะทะกับกองกำลังที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียตนามใต้ หากปะทะกับกองกำลังที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว และหากปะทะกับกองกำลังที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือเครื่องบินมาสนับสนุน ไม่รู้จักหยุดยิง ไม่รู้จักหมอบ ไม่รู้จักคลาน ไม่รู้จักถอย เอาแต่วิ่งเข้าใส่ บางรายยิงไม่ตาย บางรายยิงไม่เข้า จงระวังไว้...นั่นคือ ทหารไทย

จริงหรือไม่...ก็สุดแล้วแต่จะเชื่อกันไป

 ปัจจุบัน...ใบปลิว แผ่นพับ บัตรสนเท่ห์ ถือเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมลล์ (Direct Mail) ที่เจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถส่งตรงถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การศึกษาและตัดสินใจ เพื่อการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรม และอื่น ๆ

  

 ข้อควรระวังอย่างยิ่งสำหรับการกระจายหรือแจก...ใบปลิว แผ่นพับ บัตรสนเท่ห์...นั่นก็คือ หากอยู่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสินค้าหรือบริการเฉพาะกลุ่มนั้นแล้ว ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นั้นจะมีลักษณะเด่น หยิบถือได้สะดวก รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สีสันงดงานดึงดูดความสนใจมากมายขนาดไหนก็ตาม อาจกลายเป็นขยะอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่าไร้ความหมาย จนส่งผลเสียในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัทได้ ไม่มากก็น้อย...

 

 บทความล่าสุด
 บทความที่น่าสนใจ
 บทความทั้งหมด