หน้าหลัก


สินค้า


สมัครสมาชิก


บทความ


ติดต่อเรา


ภาษาไทย

หน้าหลัก > บทความ > นามบัตรของชาวญี่ปุ่น

เรื่อง : นามบัตรของชาวญี่ปุ่น

บทความและสาระความรู้ เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ


เขียนโดย ชลธี ตะพัง ( เขียนเมื่อ - 31 March 2015 )

ผู้เข้าชม : 1435 คน

นามบัตรมีความสำคัญ...อย่างไร นามบัตรเป็นสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งก่อนและหลังการพูดคุยกัน เป็นการหยั่งเชิงให้รู้ว่าทั้งสองฝ่ายควรดำเนินธุรกิจต่อกันหรือไม่และอย่างไร อีกทั้งยังให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายอยู่ในสถานะไหนตำแหน่งอะไร เช่น ถ้าเราเป็นผู้เสนอตัวให้บริการ แนะนำสินค้าหรือให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เราควรเป็นผู้ยื่นนามบัตรให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่เราคาดหวังให้เขากลายมาเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเราในอนาคต แต่หากทั้งสองฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนนามบัตรแก่กัน นั้นหมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสทางผลประโยชน์ในธุรกิจของทั้งสองฝ่ายแก่กัน ดังนั้น การยื่นนามบัตรจึงเป็นทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ อย่างมีรูปแบบถึงกับมีหลักสูตรฝึกอบรมกันเลยทีเดียว...

  เช่น ชาวญี่ปุ่น...นั้นถือว่า การทำงานจะเริ่มต้นจากการแลกนามบัตร และให้ความสำคัญกับลำดับชั้นเป็นอย่างมาก การแลกนามบัตรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักธุรกิจญี่ปุ่น เพราะนามบัตรจะทำให้ทราบตำแหน่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีผลต่อระดับของการโค้งคำนับและรูปแบบของคำพูดที่จะเลือกใช้ในการสนทนาต่อไป

      ลำดับของการยื่นนามบัตรนั้นมีหลักเกณฑ์ คือ ถ้าเราเป็นผู้ที่ไปเยี่ยมเยียน หรือถ้าเราเป็นผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า หรืออายุน้อยกว่าให้เราเป็นฝ่ายยื่นก่อน แต่ถ้าในกรณีที่ไปพร้อมกับเจ้านายต้องให้เจ้านายเป็นผู้ยื่นก่อน

  ชาวญี่ปุ่น ไม่เก็บนามบัตรใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน หรือใส่รวมกับกระเป๋าบัตรอื่น ๆ นามบัตรต้องเก็บไว้ในกระเป๋าใส่นามบัตรเท่านั้น  กระเป๋านามบัตรควรจะมีรูปแบบที่เรียบง่าย และเติมจำนวนนามบัตรให้มีอย่างน้อยประมาณ 50 ใบอยู่ในกระเป๋านามบัตรเสมอ และถ้านามบัตรใบไหนไม่สมบูรณ์จะทิ้งทันที เพราะการให้นามบัตรที่ไม่สมบูรณ์นั้น ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างมาก

  ส่วนการรับนามบัตรของชาวญี่ปุ่นนั้น ผู้รับต้องยื่นมือทั้งสองออกไปในระดับหน้าอก ชาวญี่ปุ่นจะใช้มือทั้งสองข้างรับนามบัตรนั้นอย่างอ่อนน้อม หากใช้เพียงนิ้วคีบหรือหนีบนามบัตรถือว่าเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างมาก เช่นกัน

หากเป็นการยื่นและรับนามบัตรพร้อมกัน ชาวญี่ปุ่นจะยื่นนามบัตรของตัวเองด้วยมือขวา และรับนามบัตรของอีกฝ่ายด้วยมือซ้ายก่อน เมื่อมือขวายื่นนามบัตรไปแล้ว จึงค่อยย้ายมือขวามาจับนามบัตรของอีกฝ่ายพร้อมกับมือซ้าย แล้วย้ายตำแหน่งถือบัตรมาอยู่ตรงระดับหน้าอกตัวเองทั้งสองมือ  

เมื่อรับนามบัตรมาแล้ว เพื่อให้ให้แน่ใจว่าเราอ่านชื่อเจ้าของนามบัตรถูกต้อง ชาวญี่ปุ่นจะอ่านชื่อออกเสียงเพื่อยืนยันอีกครั้ง หรืออาจใช้ดินสอเขียนคำอ่านกำกับไว้บนนามบัตรด้วยเลย นอกจากนี้ เมื่อรับนามบัตรมาแล้ว ชาวญี่ปุ่นจะนำนามบัตรมาวางไว้บนโต๊ะด้านหน้าตัวเองก่อน ยิ่งถ้ามีหลายใบก็จะนำมาเรียงไว้บนโต๊ะ โดยเรียงลำดับนามบัตรตามตำแหน่งสูงสุดวางไว้บนสุด

ทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ในการยื่นและรับนามบัตรของชาวญี่ปุ่นที่กล่าวมา ไม่เพียงเป็นการให้เกียรติแก่กันและกัน หากเป็นการสร้างความประทับใจให้จดจำได้ในนาทีแรกที่พบเจอ จึงไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบันธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นจึงเจริญเติบโต ก้าวหน้าและแผ่ขยายกระจายไปทั่วโลก เพราะเริ่มต้นจากการใส่ใจในรายละเอียดและสร้างคุณค่าของกระดาษแผ่นแรกในธุรกิจที่เรียกว่า “นามบัตร” นั้นเอง.

 บทความล่าสุด
 บทความที่น่าสนใจ
 บทความทั้งหมด