หน้าหลัก


สินค้า


สมัครสมาชิก


บทความ


ติดต่อเรา


ภาษาไทย

หน้าหลัก > บทความ > คอนเซ็ปต์ (Concept) คืออะไร

เรื่อง : คอนเซ็ปต์ (Concept) คืออะไร

บทความและสาระความรู้ เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ


เขียนโดย ชลธี ตะพัง ( เขียนเมื่อ - 01 April 2015 )

ผู้เข้าชม : 27469 คน

ตัวอย่างเช่น คอนเซปต์ของ Appleคือ“นวัตกรรมใหม่ดังนั้นเป้าหมายของการออกแบบคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ออกมาจะต้องใหม่ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน


คอนเซ็ปต์ คือเป้าหมายของการออกแบบ


ในส่วนความหมายของ คอนเซ็ปต์ เช่น สมมติว่าเราต้องการผลิตหนังสั้นที่นำเสนอประเด็น ความพอเพียงเราสามารถผลิตหนังสั้นได้มีสิบเป็นร้อยตอนหรือเรื่อง ประเด็น ความพอเพียงก็คือ คอนเซ็ปต์นั่นเอง


สมมติว่าเราเป็นนักออกแบบ มีคนจ้างเราออกแบบหมวก คำว่า หมวกเพียงอย่างเดียวถือว่ายังไม่มีคอนเซ็ปต์ เพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าหมวใบนี้จะนำไปสู่ประเด็นอะไร มันจึงยังเป็นหมวกที่ไม่มีคอนเซ็ปต์


แต่ถ้าลูกค้าบอกว่า อยากได้หมวกที่ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันนี้เรียกว่ามีเป้าหมาย มีคอนเซ็ปต์ มีทิศทางการนำไปใช้ประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าหมวกทั่วไป นักออกแบบจึงสามารถนำความคิดที่เป็นนามธรรมสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เริ่มจากการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น มีใครเคยผลิตหมวกแบบนี้แล้วบ้าง หรือมีวัสดุชนิดไหนบ้าง ฯลฯ  หรือหากจะกล่าวให้ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า คอนเซ็ปต์ คืออะไรที่เป็นนามธรรมนั่นเอง


จากตัวอย่าง เราจะเป็นคอนเซปต์คือความคิดที่เป็นนามธรรม ที่จำกัดด้วยการใช้ประโยชน์หรือคุณค่าของมัน การที่ลูกค้าบอกว่าต้องการ หมวก มันจึงเป็นเพียงนามธรรมที่กว้างเกินไป จนนักออกแบบไม่สามารถคิดอะไรหรือมีทางเลือกในการออกแบบได้


ศิลปิน สร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นจาก คติสอนใจ สำนวนไทย ปรัชญา ถือว่าล้วนแล้วคือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรืออาจแปลได้ว่า คอนเซ็ปต์ คือ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ทำให้เกิดความคิดแล่น มีทางเลือกและมีเป้าหมายชัดเจน

คิดอย่างไรให้มีคอนเซ็ปต์


กระบวนการคิดคอนเซปต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มจากเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษ มองหาความสัมพันธ์ระหว่างคำที่น่าสนใจแล้วดึงออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ บางคนคิดเป็นภาพ ลงมือสร้างภาพก่อน แล้วเอาภาพนั้นมาถอดเป็นคอนเซ็ปต์อีกที


ในงานโฆษณา คอนเซ็ปต์ จึงหมายถึง การสร้างเรื่องราวหรือแสดงอารมณ์ที่เราต้องการสื่อสารออกไปให้กับผู้เป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ

ดังนั้น ความคิดหลักในการโฆษณา (Advertising  Concept) จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพื่อดึงความสนใจ  สร้างปฏิกิริยา และทําให้ สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาจมีประเด็นในการคิดคอนเซ็ปต์ ได้ดังนี้


1. จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ 

2. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์

3. การสร้างบุคลิกภาพในตราสินค้า

4. การสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า

และ 5. การสร้างเรื่องราวประจําตัวสินค้า 

 บทความล่าสุด
 บทความที่น่าสนใจ
 บทความทั้งหมด